image

บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ได้ก่อตั้ง ขั้น เมื่อ วันที่  8 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น   1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจบริการ 

 • ด้านการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ควบคุม
 • ด้านให้ทำปรึกษางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ภายใน และภายนอกอาคาร 
 • มีความชำนาญพิเศษในด้านงานระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร 
 • งานติดตั้งก่อสร้าง ระบบจำหน่ายใต้ดิน หรือ ในอากาศ ตั้งแต่ระดับแรงดันไฟฟ้า (230-400 โวลท์) ถึงระดับ (22,000-33,000 โวลท์)
 • งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน     
 • งานบำรุงรักษาระบบทุกประเภท
 • ปัจจุบัน ได้เพิ่มขอบเขตการให้บริการด้าน พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และงานอนุรักษ์พลังงาน                                                            

บริการของเรา

เรามีประสบการณ์เพื่อให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับลูกค้าที่หลากหลาย มุ่งเน้นการผลิตงานที่มีคุณภาพสูงตรงตามเวลาและงบประมาณ
image
เราเสนอวิธีการทำงานร่วมกันแบบทีมให้กับลูกค้า  เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกและเจ้าของในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ  ให้ความสำคัญ และสามารถในการก่อสร้างและเพิ่มมูลค่าโซลูชันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ภายในโครงการ  โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยคุณภาพการบำรุงรักษาและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
image
ในฐานะผู้ออกแบบสร้างเราเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้เรายังรักษาความรับผิดชอบของการออกแบบอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการก่อสร้างโครงการ รวมถึงมาตรฐานการติดตั้งทุกอย่าง เพื่อให้โครงการที่เราได้รับมอบหมาย ออกมา ประสบความสำเร็จในทุก ๆด้าน
image
การมีส่วนร่วมของเราในขั้นตอนการวางแผนและการพัฒนาส่งผลให้มีการประหยัดต้นทุนอย่างมากและเพิ่มการประสานงานของทีมตลอดการออกแบบและการก่อสร้าง ในฐานะผู้ออกแบบสร้างเรามั่นใจว่าบริการด้านการออกแบบและการก่อสร้างจะเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของโครงการของคุณ
image
สร้างความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้า แม้ว่าเราจะทำสัญญาโดยตรงกับเจ้าของภายใต้วิธีการจัดส่งนี้ บริษัท ของเราใช้ปรัชญาการเป็นพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (เจ้าของสถาปนิกและผู้รับเหมา) ซึ่งจะช่วยในการเร่งส่งมอบโครงการ
image
เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการวิเคราะห์เอกสารของเราเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีขอบเขตงานที่กำหนดไว้ในระหว่างการเสนอราคาของแต่ละโครงการ
image
เป้าหมายของเราคือการให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาช่วงอย่างละเอียดพร้อมกับหมวดย่อยหลายประเภทในแต่ละประเภทการค้า วิธีการนี้จะช่วยให้สภาพแวดล้อมการเสนอราคาแข่งขันสูงมีประโยชน์ทั้งต้นทุนที่ต่ำกว่ารวมทั้งข้อมูลงบประมาณที่มั่นคงสำหรับเจ้าของ
ผลงานบริษัท วีเออาร์เอส จำกัด
image

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

image
ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
image
ติดตั้ง Recloser มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

Horizontal Directional Drilling Work
โดยทั่วไปแล้วการวางท่อใต้ดินจะใช้วิธีขุดเปิดหน้าดินให้เป็นร่องตาม ความลึกที่ต้องการ แล้วนำท่อวางลงในร่องที่เตรียมไว้ หลังจากนั้น จึงทำการฝังกลบและคืนสภาพพื้นที่หน้างานให้เหมือนเดิม ปัจจุบัน ถนนเกือบส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการขุดเปิดได้เนื่องจากจะกีดขวาง การจราจรและทำลายสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเจาะวางท่อด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling (HDD) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลาในการ ทำงานน้อยและมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจึงเป็นที่จำเป็น และแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะ นำวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเจาะท่อลอดด้วยวิธีการ Horizontal Directional Drilling (HDD)
image
Design Crossing
ก่อนเริ่มเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติ งานจะต้องทำการจัดเตรียมโปรไฟล์ในการเจาะ การคำนวณ แรงดึงและแผนการเลือกใช้เครื่องจักรให้เรียบร้อย และได้รับ การเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว
 • การประเมินสภาพชั้นดิน (Geotechnical Assessment)
 • การออกแบบแนวเจาะ (Drill Profile)
 • การคำนาณแรงดึง (Pulling Calculations)
 • การเลือกใช้เครื่องจักร (Tooling Schedule)
image
Mobilization and Site Preparation
 • Access จัดเตรียมทางเข้า-ทางออก ให้เหมาะสม 
 • Existing Services อุปสรรคต่างๆ ที่อยู่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้อง ระบุตำแหน่งให้ชัดเจน
 • Drill Sites จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • Water Requirements น้ำที่ใช้ในการผสมเป็นน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ
 • Drill Profile and Setting Out ทำการกำหนดจุด Entry Point และ Exit Point พร้อมทั้งทำเครื่องหมาย
 • Anchorage ออกแบบและติดตั้งจุดค้ำยัน จุดยึด 
 • Rig Up ทำการติดตั้งเครื่องเจาะตามตำแหน่งที่จัดเตรียม
Powered by MakeWebEasy.com