เกียวกับเรา

บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ได้ก่อตั้ง ขั้น เมื่อ วันที่  8 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น   1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจบริการ 
  • ด้านการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ควบคุม
  • ด้านให้ทำปรึกษางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ภายใน และภายนอกอาคาร 
  • มีความชำนาญพิเศษในด้านงานระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร 
  • งานติดตั้งก่อสร้าง ระบบจำหน่ายใต้ดิน หรือ ในอากาศ ตั้งแต่ระดับแรงดันไฟฟ้า (230-400 โวลท์) ถึงระดับ (22,000-33,000 โวลท์)
  • งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน     
  • งานบำรุงรักษาระบบทุกประเภท
  • ปัจจุบัน ได้เพิ่มขอบเขตการให้บริการด้าน พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และงานอนุรักษ์พลังงาน 

ดำเนินการภายใต้การบริหาร

คุณวิรัช อารีรอบ          ตำแหน่ง          กรรมการผู้จัดการ

คุณสาคร วงค์ษา          ตำแหน่ง          ผู้จัดการ

คุณอธิวัฒน์ เขียวเมือง  ตำแหน่ง          ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  • ทีมวิศวกร และทีมช่าง ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน

     

       

Powered by MakeWebEasy.com